Monday, 15 October 2012

Beberapa langkah bagi mengatasi masalah kekurangan tempat tinggal.1. Pembinaan rumah kos rendah dan pangsapuri yang mampu dimilikioleh penduduk bandar yang berpendapatan rendah.2. Penempatan semula setinggan melalui program “ Setinggan Sifar 2005” cth: penduduk kawasan setinggan akan ditempatkan di rumah-rumahpangsa.3. Penempatan semula setinggan melalui program “ Setinggan Sifar 2005 ” 4. Pembukaan kawasan perkilangan di luar bandar untuk mengurangkan • Penempatansemulasetinggan • Membinatempatkediaman KekuranganTempatTinggal

No comments:

Post a Comment